PARTNERI :

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

PARTNERI :

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

 

 

Navštívte Najkosacky.sk u ShopMania

 

 

Navštívte Najkosacky.sk u ShopMania

Všeobecné bezpečnostné opatrenia pri používaní reťazových píl:

27.11.2012, 23:02, jozef pastorek


 


Zbežným chápaním princípu reťazovej píly a plánovaného spôsobu jej použitia môžete zmierniť alebo odstrániť moment prekvapenia spôsobený spätným nárazom a inými neočakávanými reakciami. Zároveň dokážete maximalizovať životnosť a úžitok z píly a jej rezacích doplnkov.1. Pred použitím akejkoľvek reťazovej píly si dôkladne prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny výrobcu.

 

2. Reťazovú pílu nepoužívajte, ak ste unavení, ak ste požívali alkoholické nápoje, alebo ak užívate lieky na predpis alebo voľnopredajné lieky.

 

3. Používajte bezpečnostnú obuv, tesne padnúci odev, ochranné rukavice a ochranu zraku, sluchu a hlavy.

 

4. Pri pílení držte pílu pevne oboma rukami, pričom palce a prsty oviňte okolo oboch rúčok reťazovej píly. Pílu uchopte pravou rukou na zadnej (plynovej) rúčke a ľavou rukou na prednej rúčke, a to aj vtedy, ak ste ľavák. Pevné uchopenie vám pomôže zachovať si kontrolu nad pílou aj v prípade spätného nárazu alebo inej neočakávanej reakcie. Rúčky reťazovej píly udržiavajte suché, čisté a bez stôp oleja alebo palivovej zmesi, aby nedošlo k vyšmyknutiu a aby sa posilnila kontrola nad pílou.

 

5. Reťazové píly sú určené na chod pri plnej rýchlosti. Pri pílení zachovávajte plné plynové nastavenie, aby sa maximalizovala vaša produktivita a znížila únava, čo prispeje k bezpečnejšej prevádzke.

 

6. Režte tak, že stojíte mierne bokom mimo roviny rezacej reťaze a vodiacej lišty, aby sa znížilo riziko úrazu v prípade straty kontroly nad pílou.

 

7. Reťazovú pílu prenášajte so zastaveným motorom, vodiacou lištou a rezacou reťazou vzadu a s tlmičom smerom od vášho tela. Pri preprave reťazovej píly vždy použite vhodné puzdro na vodiacu lištu.

 

8. Nemajte nadmerný záber a nerežte vo výške presahujúcej výšku vašich ramien. Ovládanie píly v podivných polohách je veľmi ťažké.

 

9. Reťazovú pílu nepoužívajte na strome ani na rebríku, ak na to nie ste konkrétne vyškolení a vybavení. Hrozí nebezpečenstvo, že stratíte rovnováhu z dôvodu rezacích síl pôsobiacich na pílu alebo pohybu rezaného materiálu.

 

10. Niektoré pilčícke úlohy si vyžadujú zvláštne vyškolenie a zručnosti. Nezabudnite, že dobrý úsudok sa nedá ničím nahradiť. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na odborníka.

 

11. Aby nevzniklo riziko spätného nárazu, dbajte, aby v oblasti pílenia neboli žiadne prekážky. Pri prevádzke píly zamedzte styk hrotu vodiacej lišty s drevom, konárom alebo inou prekážkou. Nepíľte v blízkosti plotov z reťazových ohniviek, pletivových plotov, ani v oblastiach s voľne uloženým pletivom alebo pletivovým šrotom.

 

12. Pílenie stromov nezačínajte skôr, kým nemáte voľnú pracovnú oblasť, bezpečný základ a naplánovanú ústupovú cestu od padajúceho stromu.

 

13. Dávajte pozor na prípad zakliesnenia sa dreva a priškripnutia píly. „Tlačná“ sila, ktorá pôsobí, keď je horná reťaz priškripnutá, sa môže neočakávane pridať k „ťažnej“ sile, ktorú vyvíjate pri pokuse o vytiahnutie píly. Pohybujúcu sa reťaz môžete vtiahnuť do seba.

 

14. Pri rezaní menších krovín a mladých stromov postupujte mimoriadne opatrne, pretože tenký materiál môže zachytiť rezaciu reťaz a švihnúť smerom k vám alebo narušiť vašu rovnováhu.

 

15. Pri orezávaní vetví alebo mladých stromov, ktoré sú napnuté (označujú sa ako šľahúne), dávajte pozor na spätné šľahnutie, aby vás po uvoľnení pnutia nezasiahol konár ani reťazová píla.


16. Pri štartovaní reťazovej píly alebo pílení nedovoľte, aby pri vás boli iné osoby. Okolostojace osoby a zvieratá zadržte mimo pracovnej oblasti.

 

17. Keď je spustený motor, všetky časti svojho tela držte mimo rezacej reťaze.

 

18. Nepracujte s reťazovou pílou, ktorá je poškodená, nesprávne nastavená alebo neúplne zložená. Dbajte, aby sa po uvoľnení spúšte na reguláciu plynu prestala pohybovať rezacia reťaz. Ak máte pochybnosti o mechanickom stave píly, poraďte sa so servisným zástupcom.

 

19. Dodržiavajte pokyny výrobcu o ostrení a údržbe reťazovej píly. Ostrenie reťazovej píly si vyžaduje dva kroky: naostrenie reznej hrany a úpravu nastavenia hĺbkomerov. Ak máte pochybnosti, poraďte sa so servisným zástupcom alebo si dohodnite opravu.

 

20. Používajte len náhradné lišty a rezacie reťaze, ktoré špecifikoval výrobca, alebo ich ekvivalenty. Vodiace lišty a rezacie reťaze majú vplyv nielen na výkon, ale aj na bezpečnosť vzhľadom na spätný náraz.

 

21. Udržiavajte správne napnutie reťaze píly. Voľná reťaz sa môže zošmyknúť z vodiacej lišty a udrieť operátora.

 

22. Akékoľvek servisné zásahy na reťazovej píle okrem bodov uvedených v návode na údržbu od výrobcu smie vykonávať iba pracovník spôsobilý na servis reťazových píl. Nesprávne vykonaná údržba môže poškodiť pílu a predstavuje nebezpečenstvo pre operátora. Ak sa napríklad na vybratie zotrvačníka použijú nesprávne nástroje, alebo ak sa použije nesprávny nástroj na pridržanie zotrvačníka na účely vybratia spojky, môže nastať konštrukčné poškodenie zotrvačníka, čo môže následne spôsobiť jeho zlomenie.

 

23. Pri manipulácii s palivom postupujte opatrne. Pri naštartovaní motora reťazovú pílu presuňte najmenej 30 metrov od bodu plnenia. Pri plnení paliva do píly nefajčite. Reťazové píly na benzínový pohon používajte len v dobre vetraných oblastiach.PÁR DOBRÝCH RÁD K PÍLOVEJ REŤAZI:1. Pílová reťaz je určená na pílenie len jednej veci: dreva. Pílovú reťaz nepoužívajte na pílenie iných materiálov a nikdy nenechajte reťaz prísť pri prevádzke do styku so skalami alebo nečistotami. Nezabudnite, že reťaz píly sa pohybuje rýchlosťou viac než 80 km za hodinu. Pri kontakte so skalou alebo zeminou, trvajúcom čo i len jednu sekundu, bude každý pilčík zasiahnutý viac než desaťnásobne.

 

2. Nikdy sa nepokúšajte píliť tupou reťazou. Ostrá pílová reťaz je zhotovená tak, aby sama vchádzala do dreva a účinné pílenie si vyžaduje len jemný tlak. Tupá reťaz vytvára jemný drevený prach, čo je jasnou známkou, že treba vykonať údržbu.

 

3. Ak chcete maximalizovať životnosť vodiacej lišty a reťaze, udržiavajte správne napnutie reťaze a používajte vysokokvalitné mazivo.

 

4. Pílovú reťaz s nízkym spätným nárazom používajte iba v prípade, ak máte skúsenosti a ste vyškolení na zvládnutie spätného nárazu.

 
« Späť

záručný a pozáručný servis priamo u nás: